افتخار و پیشگیری در بایگانی Warner Archive در Blu-ray! | Hi-Def Ninja – Blu-ray SteelBooks – Pop فرهنگ

افتخار و پیش بینی بایگانی Warner Archive’s Blu-ray!

آقای و خانم بنت پنج دختر نامحرم دارند و خانم بنت به ویژه مشتاق است همسرهای مناسبی برای آنها پیدا کند. وقتی آقایان مجرد ثروتمند آقای بینگلی و آقای دارسی به زندگی در این نزدیکی می آیند ، بنت ها امیدهای زیادی دارند. اما غرور ، تعصب و سوء تفاهم ها همه برای پیچیده تر کردن روابط و ایجاد دشواری شادی در کنار هم قرار می گیرند.

افتخار و پیش بینی خود را در Blu-ray!


https://www.youtube.com/watch؟v=sk4hAHHB7L8

درباره نویسنده

فیلم مرتبط  برای زنده ماندن متحد شوید! فیلم تریلر فیلم "Ashfall" در مقابل فاجعه آتشفشان کره ای حماسه

پاسخی بگذارید