بچه های BAD FOR LIFE در 4K Blu-ray ، 4K Blu-ray Steelbook و Blu-ray! | Hi-Def Ninja – Blu-ray SteelBooks – Pop فرهنگ

کلی

مدیریت پشتیبانی FORUM | کلی از کامپیوتر ، و همچنین Memorabilia لذت می برد – به او یک رایانه بدهید و او آن را خراب می کند و چیزی بهتر و پیشرفته تر می سازد. Action & Suspense نوع های او هستند. های سینمایی جهان و های X-Men مورد علاقه او هستند. های Cult Classic مانند Hardware & Hellraiser نیز لذت بخش هستند.
او با وسواس جمع آوری Blu-ray Media و نوع SteelBook را جمع می کند و از یک خوب تلویزیون لذت می برد. The Walking Dead، Game of Thrones & NCIS برای نامگذاری چند مورد.

فیلم مرتبط  تریلر رسمی "در ضبط" کربی دیک و ایمی زیرینگ #MeToo Doc Trailer

پاسخی بگذارید