خود این کار را با 4K Blu-ray Steelbook انجام دهید! | Hi-Def Ninja – کتابهای استیل Blu-ray – فرهنگ پاپ

خود این کار را در 4K Blu-ray Steelbook انجام دهید!

سالواتوره “Sal” Fragione مالک ایتالیایی یک پیتزا فروشی در بروکلین است. یکی از اهالی محله ، Buggin ’Out ، وقتی می بیند که دیوار افتخار این پیتزا فروشی فقط بازیگران ایتالیایی را به نمایش می گذارد ، ناراحت می شود. Buggin ’Out معتقد است که یک پیتزا فروشی در یک محله سیاه پوست باید بازیگران سیاه پوست را به نمایش بگذارد ، اما سال مخالف است. این دیوار برای Buggin ‘Out و سایر افراد همسایه به نمادی از نژادپرستی و نفرت تبدیل می شود و تنش ها افزایش می یابد.


خود این کار را در 4K Blu-ray Steelbook انجام دهید!


https://www.youtube.com/watch؟v=yVAD4fYRcvA

درباره نویسنده

فیلم مرتبط  پاول هوگان بار دیگر در تریلر 'The Very Excellent Mr. Dundee' بازگشت

پاسخی بگذارید