صاحب FRIDAY سیزدهم در Blu-ray Steelbook! | Hi-Def Ninja – Blu-ray SteelBooks – Pop فرهنگ

صاحب FRIDAY سیزدهم در Blu-ray Steelbook!

مشاورین اردوگاه هنگام تلاش برای بازگشایی اردوگاه تابستانی که محل غرق شدن کودک است ، توسط فرد متجاوز ناشناس دستگیر و قتل می شوند.

صاحب FRIDAY سیزدهم در Blu-ray Steelbook!

https://www.youtube.com/watch؟v=Xqqej9T2gqI

درباره نویسنده

فیلم مرتبط  برایان کاکس در تریلر 'لبخند Etruscan' در سانفرانسیسکو دوباره وصل شد

پاسخی بگذارید