مالک GODFATHER CODA: مرگ مایکل کورلئونه در Blu-ray! | Hi-Def Ninja – کتابهای استیل Blu-ray – فرهنگ پاپ

مالک GODFATHER CODA: مرگ مایکل کورلئونه در Blu-ray!

مایکل کورلئونه را که اکنون 60 ساله است دنبال می کند ، زیرا می خواهد خانواده خود را از شر جنایت آزاد کند و جانشین مناسبی برای امپراتوری خود پیدا کند.

مالک THE GODFATHER CODA: مرگ مایکل کورلئونه در Blu-ray!


https://www.youtube.com/watch؟v=zi2MK9K1hxc

درباره نویسنده

فیلم مرتبط  تریلر زرق و برق دار برای فیلم "کامل فیلم های Agnès Varda" Criterion

پاسخی بگذارید