متعلق به GENTLEMEN در 4K Blu-ray و Blu-ray! | Hi-Def Ninja – Blu-ray SteelBooks – Pop فرهنگ

کلی

مدیریت پشتیبانی FORUM | کلی از کامپیوتر ، فیلم و همچنین Memorabilia فیلم لذت می برد – به او یک رایانه بدهید و او آن را خراب می کند و چیزی بهتر و پیشرفته تر می سازد. Action & Suspense نوع فیلم های او هستند. فیلم های سینمایی جهان و فیلم های X-Men مورد علاقه او هستند. فیلم های Cult Classic مانند Hardware & Hellraiser نیز لذت بخش هستند.
او با وسواس جمع آوری Blu-ray Media و نوع SteelBook را جمع می کند و از یک سریال خوب تلویزیون لذت می برد. The Walking Dead، Game of Thrones & NCIS برای نامگذاری چند مورد.

فیلم مرتبط  بلا تورن و میکی رورک در اولین تریلر برای هیجان انگیز "دختر" شدید

پاسخی بگذارید