مروری بر شکل Mezco’s One: 12 شکل جمعی از Spider-Man FAR FROM HOME Deluxe Edition شکل! | Hi-Def Ninja – Blu-ray SteelBooks – Pop فرهنگ

سفارش خود را از Mezco Toyz!

مرد عنکبوتی مارول: FAR FROM HOME دومین Spidey با تام هلند به عنوان وال-خزنده است و ما او را دوست داریم. در انتهای Mezco نمایش خود را از او در خواستگاری جدید منتشر کرده است. او شخصیتی منحصر به فرد و فروخته است. در اینجا نگاهی به شکل داده شده است:

فیلم مرتبط  پیش پرده کامل مستند موسیقی "نامه بروس اسپرینگستین به شما"

پاسخی بگذارید