Paramount خود GHOST را در Blu-ray ارائه می دهد! | Hi-Def Ninja – Blu-ray SteelBooks – Pop فرهنگ

Paramount خود GHOST را در Blu-ray ارائه می دهد!

سام گریت یک بانکدار است ، مولی جنسن یک هنرمند است و این دو با عصبانیت عاشق هستند. با این حال ، هنگامی که سام توسط دوست و شریک تجاری فاسدش کارل برونر به دلیل معامله ای سایه زار به قتل رسیده است ، او به عنوان روحیه ای ناتوان بر روی زمین قدم می زند. وقتی او از خیانت کارل یاد گرفت ، سم باید به کمک ادی مائو براون روانی کمک کند تا امور را درست تنظیم کرده و مولی را از کارل و جنایت هایش محافظت کند.

Paramount خود GHOST را در Blu-ray ارائه می دهد!


https://www.youtube.com/watch؟v=8uubih798tg

درباره نویسنده

فیلم مرتبط  "Cutting Class" فیلم ترسناک برد پیت خیلی بد است که هیستریک است

پاسخی بگذارید